Kikhoste utbrudd og råd

Antallet som smittes av kikhoste i Norge øker fortsatt.  De omfattende smitteverntiltakene mot korona var årsak til at kikhoste gikk mye tilbake. 
De fleste som får sykdommen er i aldersgruppen 7-14 år, etterfulgt av aldersgruppene 1-6 år og 15-19 år. Kikhoste er mest alvorlig hos de aller minste. Blant de yngste er antall meldinger om kikhostesykdom fortsatt lav.

Familier med spedbarn bør begrense besøk av personer som har forkjølelsessymptomer.  Ha lav terskel for å oppsøke lege ved sykdom hos spedbarn under 3 måneders alder.

Hva er kikhoste? 

Kikhoste er en luftveisinfeksjon forårsaket av bakterien Bordetella pertussis.

Den første uken får en symptomer som ved en forkjølelse, rennende nese og hoste, sjelden med annet en lett feber. Deretter får man en kraftig hoste, anfallsvis. Man kan få «kiking», kraftige innpust etter hosteanfall. Hosten kan vare opptil 3 måneder.

De som har risiko for alvorlig sykdom dersom de får kikhoste, er uvaksinerte eller delvis vaksinerte barn under 2 år.

Kikhoste smitter ved dråpesmitte. Smittsomheten er størst de første 1-2 ukene når symptomene er uspesifikke, eller inntil 5 dager etter påbegynt antibiotikabehandling.

Behandling: 

Antibiotika har terapeutisk effekt dersom det gis innen 3 uker etter symptomene startet. Dersom man starter opp antibiotikabehandling tidlig i forløpet bør man være hjemme i 5 dager, senere i forløpet er man mindre smittsom og man trenger ikke være hjemme.

Sjekk om du er vaksinert

  • Vaksine mot kikhoste tilbys til gravide i svangerskapsuke 24 for å beskytte det nyfødte barnet. 
  • Følg anbefalingene i barnevaksinasjonsprogrammet. Barna vaksineres mot kikhoste ved 3, 5 og 12 mnd. Deretter 2. og 10 klasse. 
  • voksne anbefales å ta oppfriskningsdose hvert 10. år.

Slik får du vaksine: 

Du kan ta kontakt med ditt fastlegekontor, og be om resept på oppfriskningsdose. 
Du kan også evt. ta kontakt med helsestasjonen.

Innbyggere må selv betale for vaksinasjon.