Masseutskiftning og asfaltering ved kommunehuset

Fra mandag 19. oktober starter arbeid med masseutskfitning før det skal asfalteres foran kommunehuset. Det kan da bli redusert parkeringsmuligheter og adkomst til kommunehuset.

Når det blir lite ledig parkering eller parkeringsplassen blir helt stengt kan det parkeres feks. ved hallen eller bak ved helsehuset.

Ny asfalt blir fra den gamle hovedinngangen og fram til hovedveien (ikke parkeringsplassen eller inn til VBO).

Vi beklager ulempene dette medfører, men så blir det veldig bra når alt er ferdig 👍