Melding om vedtak: mindre endring reguleringsplan Vegårshei Sentrum - flytting avfallsbod

Les mer (klikk på denne linken)

Kontaktinformasjon

Chantal van der Linden
Rådgiver plan
E-post
Telefon 37 17 02 35
Mobil 945 05 716