Mindre endring reguleringsplan Vegårshei sentrum - Bygger'n område -vedtatt

Den 1.6.2021 er endring av reguleringsplan vedtatt som foreslått av forslagstilleren
Klikk her for mer info