Mindre endring reguleringsplan Vegårshei sentrum - Bygger'n område

Frist forhåndsvarsling 17. mai
Klikk her for mer info