Møteplass for deg som er rammet av kreft

Kreftkoordinatorene i Tvedestrand, Vegårshei og Risør inviterer til kveldssamling med tema "Informasjon om pakkeforløp hjem - kreft".

Tid: mandag 5. juni kl. 18 - 20
Sted: Dagsenteret på Frydenborgsenteret, Risør

Velkommen du som har/har hatt kreft eller er pårørende.
Ingen påmelding, bar å møte opp.

Har du spørsmål kan du kontakte

  • Synnøve på tlf. 906 73 188 (Vegårshei)
  • Linda på tlf. 900 43 286 (Tvedestrand)
  • Vivi på tlf. 904 75 251 (Risør)