Møteplass for deg som er rammet av kreft

Kreftkoordinatorene i Tvedestrand, Risør og Vegårshei inviterer til kveldssamling.

Tidspunkt: mandag 9. oktober

Kl. 18:00 - 20:00

Sted: Fløyen på Strannasenteret, 3. etasje. Møterommet «Sandøya».

Tema:

En representant fra Ønsketransporten kommer og prater om hvordan de jobber.
Velkommen du som har/har hatt kreft eller er pårørende!

Ingen påmelding, bare å møte opp!

Spørsmål? Ring Linda tlf. 900 43 286 eller Vivi tlf. 904 75 251