Nå kan du søke om kulturmidler

Lag og organisasjoner i Vegårshei kommune kan søke om følgende tilskudd for 2024:

  • Kulturmidler
  • Midler fra ungdomsrådet

Fyll ut søknadsskjema 

Søknad: 31.03.24