Ny forskrift om minsteareal for hjort i Vegårshei kommune

I Vegårshei kommune er det innført nytt minsteareal for hjort. Minstearealet er endret fra 20 000 daa til 5 000 daa. Dette er i tråd med ønsker fra viltlaget. Vedtaket legger grunnlaget for en økt beskatning av hjort i kommunen.