Omtaksering av eiendommer i Vegårshei kommune for eiendomsskatt

Det vil i perioden fram til 1. mars 2021 bli foretatt løpende omtaksering av bolig og fritidsboliger/hytter som er vesentlig endret siden forrige taksering. Les mer