Søke om plass i barnehage eller SFO?

Skal du søke barnehageplass?

Kommunen har felles hovedopptak for alle barnehagene i kommunen, både kommunale og private. 

I hovedopptaket fordeles plasser som blir ledige fra og med 1. august.  

Har ditt barn plass inneværende år trenger du ikke søke på nytt. 
Ønsker du å  øke eller redusere oppholdstilbudet til barnet,  søker du om dette i foresattportalen.

Les mer om barnehagene våre.

Les mer om barnehageopptak og frister.

Søknadsskjema barnehageplass - Benytt Google Chrome som nettleser.

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars. 

Alle som skal ha SFO plass fra 1.august 2024 må søke før 1. mars (gjelder også om du har plass i dag) 

Fra 1. august 2024 blir det gratis kjernetid på SFO, også for 3. trinn. Det er da gratis kjernetid for 1. - 3. tinn. 

Alle som ønsker plass til sitt/sine barn fra 1.8 må registrere seg og søke om plass i Visma Flyt skole (Foresattportalen). Dette gjelder også om du allerede har plass i dag.

Registrer kontaktopplysninger (mobilnummer og e-post) og send søknad, innen 01.03.2024.  (Opplysningene om elev og foresatte hentes fra Folkeregisteret.)

Se detaljert bruksanvisning til Visma Flyt skole.

Slik søker du

Søknadsskjema SFO plass

Veiledning til hvordan du søker, endrer eller sier opp SFO - plass. (PDF, 532 kB)

Oppsigelse av plass er virksom en måned etter at den er sendt inn, regnet fra den 1. hver måned. Som hovedregel blir ikke oppsigelse av plass innvilget etter 1. april.

Les mer om SFO (PDF, 574 kB)