Stans i vannforsyning - Ljøstad

Torsdag 27.06.24 fra kl.15:00 - til ca. 22:00 stenges vannet pga. reparasjon av rørbrudd.

Tapp opp vann til bruk i WC og annet i god tid. Ikke tapp vann mellom kl.15:00 og 22:00.

Se kartutsnitt for berørte område. Det sendes ut varsling på SMS til berørte abonnenter.

 

Kartutsnitt - vannstenging Ljøstad. - Klikk for stort bildeKartutsnitt - vannstenging Ljøstad.