Tilskudd til inkludering av barn og unge 2023

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser hvert år ut midler til inkludering av barn og unge, som både kommuner, frivillige og private aktører kan søke på.

Målet med tilskuddsordningen:

  • Legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse.
  • Bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp

Med samfunnsdeltakelse menes tilknytning til fritidsaktiviteter, kulturliv, utdanning, organisasjonsliv og arbeidsliv, samt demokratisk deltakelse. 

Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Søknadsfrist for 2023: 18. november 2022

På Bufdir sin hjemmeside kan du lese mer om tilskuddsordningen, finne informasjon om hvem som kan søke, hva man kan søke om støtte til og tips til hvordan man skriver en god søknad.
    
Kontaktperson i Vegårshei kommune:
Gunn Karin Songedal
 

Ta kontakt dersom du lurer på noe.