Tilskuddskurs for lag og foreninger i Vegårshei kommune

Vegårshei kommune inviterer frivillige lag og foreninger til populært og inspirerende kurs om tilskudd og Tilskuddsportalen.

Portalen har over 1500 tilskudd og er et verktøy for å finne tilskudd og støtte til gode prosjekter og å samhandle innad i kommunen. Det er gratis å bruke Tilskuddsportalen for lag og foreninger i Vegårshei. 

Her kan lag og foreninger:

•    Finne tilskudd å søke på
•    Lese siste nyheter om tilskudd 
•    Dele informasjon og lære av hverandre 
•    Motta viktig informasjon fra kommunen 
•    Få et månedlig nyhetsbrev på epost med tips om tilskudd


Tid: 22. august 2023 Kl. 19:00-20:30  
         
Sted: Kommunestyresalen på kommunehuset

Program

Øyunn Iversen fra Tilskuddsportalen kommer for å snakke om:

•    Generelt om tilskudd og hvordan forvaltere prioriterer
•    Tips til bedre søknadsskriving
•    Hvordan bruke Tilskuddsportalen for lag og foreninger


Påmelding sendes til Lars.mosberg.midboe@vegarshei.kommune.no innen 15.08.2023
    
Velkommen!