Varsel om store snømengder

Det er meldt store snømengder de neste 3 døgn. Det kan bli dårlig fremkommelighet på veiene, fare for strømbrudd og bortfall av telekom.

Vi ber våre innbyggerne om å forberede seg og sørge for å ha ved, vann og mat for å klare seg noen dager.

Ta vare på hverandre og hjelp gjerne naboen

Følg med på nettside og FB for oppdatert informasjon.