Vedlikeholdsarbeid på jernbanen - støy

På vegne av Bane NOR, skal Infranord gjennomgå vedlikeholdsarbeid på jernbanen. Arbeidet vil foregå på strekningen Vegårshei til Nelaug, og inkluderer blant annet maskinkjøring og boring av hull til nye mastefundamenter til nytt KL- anlegg.  

Fra 12.05 til 26.05 vil det pågå arbeid som går over kveld/natt- og morgenarbeid på noen konsentrerte områder/strekk.
Tidspunktene vil være: man-lør 04:00 – 10:30 og søn 22:00-10:30.

Arbeidene vil i korte perioder medføre støy for nærmeste nabo. Infranord Norge forholder seg til statens retningslinjer for bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442). 

Berørte naboer blir varslet via SMS av Bane NOR.