Vedtatt: folkehelseoversikt Vegårshei 2020-2023

Den 3.11.2020 har kommunestyret i sak 20/57 vedtatt revidert folkehelseoversikt 2020-2023. Klikk på lenken