vedtatt: mindre endringer reguleringsplan Vegårshei sentrum_byggegrense

I politisk sak 21/4 den 4.5.2021 har planutvalget fattet følgende vedtak:

Etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling §12-14 vedtas følgende endring av reguleringsplan for Vegårshei sentrum:

  1. endring av byggegrense langs en del av gnr 42, bnr 11 mot fylkesvei 414 fra 15 meter til 13,5 meter, som omtalt i saksframlegget.
  2. endring av bestemmelsene som følge av endring av byggegrense i forrige punkt.

Saksopplysninger og beskrivelse av endringene (PDF, 677 kB)