Vi ønsker innspill fra lag og foreninger

Alle organisasjoner, foreninger og lag som driver med idrett og friluftsliv og som har planer / sterke ønsker for tiltak som gjelder (fysiske) anlegg og områder for idrett og friluftsliv,  bes om å komme med innspill til kommunens handlingsplan for “anlegg og områder for idrett og friluftsliv”.

Vegårshei kommune oppdaterer sin handlingsplan for "anlegg og områder for idrett og friluftsliv" hvert år. I planen ligger planlagte tiltak, men sterke ønsker for "anlegg og områder for idrett og friluftsliv", kommer også fram.

Handlingsplanen vedtas av kommunestyret den 12. desember. Den gir kommunen innsikt på lag, foreningens og kommunens største ønsker/behov, og er et hjelpemiddel for kommunen og politikerne for å kunne prioritere planer og tiltak i framtiden.

Frist for innspill er mandag 20. november:

  1. Hva er deres evt. konkrete planer i forhold til fysiske anlegg og områder de kommende årene?
  2. Hva er deres største ønsker å få på plass i framtiden. (Begrens gjerne til maks. 2 punkter).

 

Innspillet kan være kort og sendes til Lars Mosberg Midbøe