Vil du være avlastningshjem?

Vi søker en familie som kan tenke seg å være avlastningshjem for et barn noen timer i uka og et par døgn i måneden. Dette trenger ikke være en sammenhengende helg, det kan også være to enkeltdager.

Avlastningshjemmet/familien må ha:

  • en stabil livssituasjon
  •  innlevelsesevne og forståelse for barns ulike behov og reaksjoner
  • tid, overskudd og plass til et ekstra barn
  • mulighet til å binde seg for et år

Det er vanlig å være besøkshjem hver 3. eller 4. helg, men dette tilpasses etter familiens behov i samarbeid med avlastningshjemmet.

Det kan være behov for å være noen ekstra dager i avlastningshjemmet i forbindelse med ferier. Avlastningshjemmet henter barnet ettermiddag på overleveringsdagen og bringer det hjem på kvelden/ettermiddagen etter oppholdet.

Godtgjøring

Avlastningshjem er oppdragstakere og godtgjøres med arbeidsgodtgjørelse og utgiftsdekning etter KS (kommunesektorens organisasjon) sine satser.

Kjøregodtgjørelse blir gitt etter gjeldende satser. Arbeidsgodtgjørelse er skattepliktig.

Hvis dette høres ut som noe for deg så ta kontakt med koordinerende team på tlf 977 81 277.

Kontaktinformasjon

Koordinerende team
Telefon 977 81 277

Send e - post - Ikke send sensitiv informasjon

Besøksadresse
Kjelleretasjen på Vegårshei bo- og omsorgssenter
Molandsveien 21, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei