Vil du være avlastningshjem?

Vi søker en familie som kan tenke seg å være avlastningshjem for et barn noen timer i uka og et par døgn i måneden. Dette trenger ikke være en sammenhengende helg, det kan også være to enkeltdager.

Avlastning gjelder en gutt som går i småskolen. Han er en positiv og blid gutt, og er full av energi. Han trenger noen som ønsker å ta del i livet hans, og som ønsker å inkludere han i sitt. Nødvendig opplæring vil bli gitt ved oppstart, og foreldrene vil bidra med hjelp og informasjon underveis

Avlastningshjemmet/familien må ha:

  • en stabil livssituasjon
  •  innlevelsesevne og forståelse for barns ulike behov og reaksjoner
  • tid, overskudd og plass til et ekstra barn
  • mulighet til å binde seg for et år

Det er vanlig å være besøkshjem hver 3. eller 4. helg, men dette tilpasses etter familiens behov i samarbeid med avlastningshjemmet.

Det kan være behov for å være noen ekstra dager i avlastningshjemmet i forbindelse med ferier. Avlastningshjemmet henter barnet ettermiddag på overleveringsdagen og bringer det hjem på kvelden/ettermiddagen etter oppholdet.

Godtgjøring

Avlastningshjem er arbeidstakere og godtgjøres med timelønn og utgiftsdekning etter KS (kommunesektorens organisasjon) sine satser.

Kjøregodtgjørelse blir gitt etter gjeldende satser. Arbeidsgodtgjørelse er skattepliktig.

Hvis dette høres ut som noe for deg så ta kontakt med koordinerende team på tlf  928 16 792..