Aktuelt

Vi publiserer ikke lenger nyheter direkte på nettsiden vår. Nå bruker vi bare Facebook til dette. Under finner du en såkalt "feed" som viser det som ligger øverst i facebookprofilen til Vegårshei kommune. Når du klikker på "Vegårshei kommune" i toppen av "feeden" kommer du inn på facebooksiden vår, og kan lese nyhetene i et større bilde enn i "feeden". Dette kan du gjøre selv om du ikke har konto på Facebook.

Vi publiserer fremdeles følgende på nettsida:

Kunngjøringer og høringer
Ledige stillinger
Reguleringsplaner under arbeid

 

Nyhetsfeed fra facebook

Kontaktinformasjon

Anne Helene Espeland Baarøy
Arkivansvarlig/Konsulent
E-post
Telefon 37 17 02 16
Mobil 916 99 308

Oppgaver:

  • Arkivansvarlig (Veiledning, opplæring, kontroll)
  • Systemansvarlig sak/arkivsystem (utvikling, opplæring, maler)
  • Nettside og Facebook
  • Utvalgssekretær (innkallinger og protokoller til politiske utvalg)
  • Valgansvarlig
  • Informasjon/kommunikasjonsleder i beredskapssituasjoner
Chantal van der Linden
Rådgiver plan
E-post
Telefon 37 17 02 35
Mobil 945 05 716