Aktuelt

Vi publiserer ikke lenger nyheter direkte på nettsiden vår. Nå bruker vi bare Facebook til dette. Under finner du en såkalt "feed" som viser det som ligger øverst i facebookprofilen til Vegårshei kommune. Når du klikker på "Vegårshei kommune" i toppen av "feeden" kommer du inn på facebooksiden vår, og kan lese nyhetene i et større bilde enn i "feeden". Dette kan du gjøre selv om du ikke har konto på Facebook.

Vi publiserer fremdeles følgende på nettsida:

Kunngjøringer og høringer
Ledige stillinger
Reguleringsplaner under arbeid

 

Nyhetsfeed fra facebook