Kommunale eierskap - sammenslutninger - stiftelser

Kommunen forvalter store verdier på vegne av felleskapet. Vi har bl.a. aksjer i ulike selskaper, innskutt kapital i stiftelser, eiendommer, bygg og veier.

"Eierskap og samarbeidsløsninger i Vegårshei kommune" er et førende dokument som skal legges til grunn ved utøvelse av kommunens eierskap. Det skal øke kommunestyrets bevissthet ved å setter fokus på:

  • hva kommunen eier
  • hvorfor kommunen eier
  • hvordan kommunen eier
  • virksomhetenes formål

Den første eierskapsmeldingen for Vegårshei kommune ble utarbeidet av et politisk utvalg og vedtatt av kommunestyret i mai 2008. Meldingen er siden rullert i 2010 og i 2016. I 2016 skiftet dokumentet navn til “Eierskap og samarbeidsløsninger i Vegårshei kommune”, og framstår nå som et mer rendyrket oppslagsverk for dette temaet.


Neste hovedrevisjon av meldingen følger den kommunale planstrategien, med årlige administrative oppdateringer om nødvendig.
Kommunal planstrategi i Vegårshei kommune. (PDF, 799 kB)

Selskaper, sammenslutninger og stiftelser

Selskaper - sammenslutninger - stiftelser
Navn Type selskap/samarbeid
Agder Energi AS
Aust - Agder revisjon IKS
AT - Skog SA Samvirkeforetak
Aust Agder museum og arkiv (AAmA) IKS
Aust -Agder Næringsselskap AS
Aust - Agder utviklings- og kompetansefond Stiftelse
Biblioteksentralen Samvirkeforetak
Durapart AS
KLP Pensjonsselskap
Kommunenes sentralforbund (KS) Interesseorganisasjon
Lisand industirer AS
RTA AS
Vegårshei bygdetun Stiftelse
Vegårshei ski og aktivietssenter AS
Visit Sørlandet AS