Møteplan, innkallinger og protokoller

1. juni 2019 skiftet Vegårshei kommune sak/arkivsystem med tilhørende utvalgsmodul. Oversikt over møter fra 30. april 2006 - 26. mai 2019 finner du her: Politiske møter frem til 26.05.2019  

Under finner du oversikten over politiske møter fra og med 1. juni 2019.

Klikk på møtedato for å få opp saksliste til det aktuelle møtet (her ligger også sakspapirer og vedlegg). Klikk på utvalgsnavn for å få opp en oversikt over medlemmer i det enkelte utvalget:

Kontrollutvalget

Allmenhetens innsynsrett og åpenhet

Offentleglova har bestemmelser om allmennhetens innsynsrett i kommunale dokumenter/ saksopplysninger. Hovedhensynene bak loven er tillitt til forvaltningen, rettssikkerhet og kontrollhensyn. Loven skal sikre en åpen forvaltning som styrker informasjons- og ytringsfriheten i samfunnet. For utfyllende informasjon henvises det til Rettleiar til offentleglova i menyen til høyre

Åpenhet i kommunal forvaltning er et viktig prinsipp. Jmf. kommunelovens bestemmelser skal møter i folkevalgte organ i hovedsak være åpne, og enhver har rett til å overvære møtene (kan forekomme unntak for saker som omfattes av lovbestemt taushetsplikt.