Møteplan, innkallinger og protokoller

25. oktober 2022 går vi over til eInnsyn. Der finner du innkallinger, protokoller fra politiske utvalg tilbake til juni 2019.

eInnsyn - møtekalender

 

Dersom du trenger innkallinger eller protokoller fra tidligere møter må du kontakte post@vegarshei.kommune.no 

Klikk på møtedato for å få opp saksliste til det aktuelle møtet (her ligger også sakspapirer og vedlegg). 

Kontrollutvalget

Allmenhetens innsynsrett og åpenhet

Offentleglova har bestemmelser om allmennhetens innsynsrett i kommunale dokumenter/ saksopplysninger. Hovedhensynene bak loven er tillitt til forvaltningen, rettssikkerhet og kontrollhensyn. Loven skal sikre en åpen forvaltning som styrker informasjons- og ytringsfriheten i samfunnet. For utfyllende informasjon henvises det til Rettleiar til offentleglova i menyen til høyre

Åpenhet i kommunal forvaltning er et viktig prinsipp. Jmf. kommunelovens bestemmelser skal møter i folkevalgte organ i hovedsak være åpne, og enhver har rett til å overvære møtene (kan forekomme unntak for saker som omfattes av lovbestemt taushetsplikt.