Klagenemnd

Kommunestyret vedtok i sak 76/2002 å opprette et eget klageorgan i Vegårshei kommune.

Klagenemnda velges for fire år og består av fem medlemmer som er valgt av kommunestyret. Utvalgets oppgaver og myndighet fremgår av retningslinjer fastsatt av kommunestyret. Utvalget avholder møter etter behov.

Medlemmer og varamedlemmer

Klagenemnd
Fast/vara Representerer Navn
Fast KRF Kjetil Torp
Fast KRF Are Garthus
Fast H Gunn Mari Olsen
Fast SP Kirsten H. Myren
Fast AP Birger L. Bakken
KRF Mona O. Ramsdal (Permisjon)
1. vara KRF Simen Hommelsgård
1. vara H Carolina M. Moland
1. vara SP Jan Terje Lindtveit
2. vara SP Ragnar Ettestøl
3. vara SP Odd Bjarne Myhre
1. vara AP Hannelore K. Skeimo
2. vara AP Raine Alvestad
3. vara AP Onar Kjetil Baarøy

 

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
E-post
Telefon 37 17 02 40
Mobil 91 69 93 08