Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øverste besluttende organ. Kommunestyret fatter vedtak på vegne av kommune så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak

Kommunestyret består av 17 representanter. For perioden 2019 - 2023 fordeler de seg slik på partiene; 

  • Kristelig folkeparti 7
  • Høyre 2
  • Arbeiderpartiet har 4
  • Senterpartiet 4

Kommunestyre har det overordna ansvaret for den samla kommunale virksomheten.

Møtene er vanligvis på kveldstid tirsdager, men det er også noen dagsamlinger i løpet av året. Kommunestyret har omtrent et møte pr. måned (ikke juli og august) 

Det legges vekt på at kommunestyret skal være en arena der de valgte representantene skal føle felles interesse for kommunens beste, samtidig skal det føles trygt å fremstå med egen mening på tross av ulikheter og fravikende synspunkter.

Faste medlemmer

Kommunestyret - faste medlemmer
Parti Navn
KRF Kjetil Torp
KRF Vidar Oland
KRF Are Garthus
KRF Tone Ufsvatn Bjørnstad
KRF Knut Olaf Lindtveit
KRF Mona Olea Ramsdal
KRF Simen Hommelsgård
H Gunn Olsen, Varaordfører
H Carolina Moland
SP Kristen Helen Myren
SP Jan Terje Lindtveit
SP Ragnar Ettestøl
SP Odd-Bjarne Myhre
AP Birger L. Bakken
AP Hannelore Karlsen
AP Raine Alvestad
AP Onar Baarøy

Møter og saksdokumenter

Reglementer for folkevalgte

Kontaktinformasjon

Kjetil Torp
Ordfører
E-post
Mobil 950 66 318