Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øverste besluttende organ. Kommunestyret fatter vedtak på vegne av kommune så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak

Kommunestyret består av 21 representanter. Arbeiderpartiet har 6,  Senterpartiet 5, Kristelig folkeparti 6, Høyre 3 og Fremskrittspartiet har 1 representant. Kommunestyre har det overordna ansvaret for den samla kommunale virksomheten.

Møtene er vanligvis på kveldstid tirsdager, men det er også noen dagsamlinger i løpet av året. Kommunestyret har omtrent et møte pr. måned (ikke juli og august) 

Det legges vekt på at kommunestyret skal være en arena der de valgte representantene skal føle felles interesse for kommunens beste, samtidig skal det føles trygt å fremstå med egen mening på tross av ulikheter og fravikende synspunkter.

Faste medlemmer

 

Varamedlemmer

Kommunestyret - varamedlemmer
Parti Var nr Navn
SP 1 Regine Olimstad
SP 2 Eli Bjorvatten
SP 3 Katrine S. Aas
SP 4 Jacob Einar Olimstad
SP 5 Tor Kvifte
AP 1 Hannelore Karlsen Skeimo
AP 2 Nils Andrew Myhre
AP 3 Venke Anny Nes
AP 4 Åse Selåsdal
AP 5 Johannes G. Torstveit
KRF 1 Vidar Oland
KRF 2 Berit Hauge Valle
KRF 3 Helge Haugenes
KRF 4 Knut Olaf Lindtveit
KRF 5 Are Garthus
H 1 Bent Moland
H 2 Kåre U. Gisletveit
H 3 Eystein Loftesnes
H 4 Gunhild Voie
FRP 1 Arne - Johnny Nerdalen
FRP 2 Halvor Ettestøl
FRP 3 Ingunn Engelsvoll

 

Møter og saksdokumenter

Reglementer for folkevalgte

Kontaktinformasjon

Kirsten Helen Myren
Ordfører (SP)
E-post
Telefon 37 17 02 32
Mobil 916 29 046