Forhåndsstemme

Fra 10. august til og med 8 . september.

Forhåndsstemmene tas i mot på kommunehuset i Myra - Molandsveien 11.

Du kan forhåndsstemme på følgende tidspunkter.

Slik forhåndsstemmer du.

Du kan fritt bestemme om du ønsker å avgi forhåndsstemme eller stemme på valgdagen. Har du avgitt forhåndsstemme, er det denne som gjelder.

Ta med legitimasjon og valgkort!

Kontaktinformasjon

Anne Helene Espeland Baarøy
Organisasjonssjef
E-post
Mobil 91 69 93 08
Anne Merete Loftesnes
Konsulent (arkiv, faktura)
E-post
Telefon 37 17 02 29