Forhåndsstemme

Fra 10. august til og med 8 . september.

Forhåndsstemmene tas i mot på kommunehuset i Myra - Molandsveien 11.

Du kan forhåndsstemme på følgende tidspunkter.

Slik forhåndsstemmer du.

Du kan fritt bestemme om du ønsker å avgi forhåndsstemme eller stemme på valgdagen. Har du avgitt forhåndsstemme, er det denne som gjelder.

Ta med legitimasjon og valgkort!