Når og hvor kan jeg stemme?

Valgdagen er fastsatt til 13. september 2021 . Fra 10. august kan du forhåndsstemme.

Tidligstemming

Velgere som oppholder seg innenriks og som ikke kan avgi stemme i perioden for ordinær forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan henvende seg til oss og avgi stemme fra 1. juli og frem til forhåndsstemmegivningen starter 10. august. Velgerne skal ha mulighet til å avgi tidligstemme i hvilken som helst kommune i landet.

Skal du tidligstemme må du kontakte oss på post@vegarshei.kommune.no eller ringe:

1.- 9. juli (uke 26 og 27) – 482 15 075 (Anne Merete Loftesnes)
12. – 16. juli (uke 28) -  37 17 02 30 ( Helge Munkejord)
19.  – 23. juli (uke 29) – 916 36 314 (Tore Smeland)
26. – 30. Juli (uke 30) – 945 05 716 (Chantal van der Linden)
2. – 9 aug. (uke 31/32) – 916 99 308 (Anne Helene E. Baarøy)
 

Forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme på kommunehuset i Myra fra 10. august til 10. september
Mandag - fredag mellom kl. 08:00 - 15:00 (enkelte dager kan vi ha utvidet åpningstid for å motta stemmer. Dette vil bli annonsert).

Du kan fritt bestemme om du ønsker å avgi forhåndsstemme eller stemme på valgdagen. Har du avgitt forhåndsstemme, er det denne som gjelder.

Vi oppfordrer flest mulig til å forhåndsstemme ved årets valg for å begrense smitterisiko på grunn av koronapandemien. Vi vil sørge for godt smittevern i forhåndsstemmelokalet.

Valgdagen 

Mandag 13. september kan du stemme i Vegårsheihallen i Myra, eller på Tangen skule på Ubergsmoen.

Åpningstider Myra:

Vegårsheihallen
Kl: 08.00 - 20:00

Åpningstider Tangen:

Tangen skule
Ki: 08:00 -.20:00

Du kan stemme i hvilket valglokale du vil, men du må stå i manntallet (være registrert som bosatt i Vegårshei kommune 30. juni i valgåret). 

 

Kontaktinformasjon

Anne Helene Espeland Baarøy
Konstituert organisasjonssjef
E-post
Telefon 37 17 02 40
Mobil 916 99 308
Anne Merete Loftesnes
Konsulent (faktura)
E-post
Telefon 37 17 02 29