Stemme hjemme eller ved institusjon?

(Ambulerende stemmegivning)

Stemme hjemme

Dersom du grunnet sykdom eller uførhet ikke kan møte frem i valglokalet på valgdagen 11. september, eller forhåndsstemme på kommunehuset i forhåndsstemmeperioden, kan du etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der du oppholder deg. 

Frist for å søke om å stemme hjemme:

Mandag 4. september.

Sende epost til post@vegarshei.kommune.no eller ring 37 17 02 29 / 916 99 308 for å søke.

Når kommer vi for å hente stemmer hjemme?

Tirsdag 5. september mellom kl. 13:30 og 17:00
Tidspunktene kan bli noe justert.

Stemme ved Vegårshei bo- og omsorgssenter, omsorgsboligene og Klokkartun

Tirsdag 5. september 2023 mellom kl. 10:00  og 13:00.