Tidligstemme

Fra 1. juli (i år vil det i praksis si fra 3. juli) frem til og med 9. august.

Velgere som oppholder seg innenriks og som ikke kan avgi stemme i perioden for ordinær forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan henvende seg til oss og avgi stemme fra 1. juli og frem til forhåndsstemmegivningen starter 10. august. Velgerne skal ha mulighet til å avgi tidligstemme i hvilken som helst kommune i landet.

Skal du tidligstemme må du kontakte oss på post@vegarshei.kommune.no eller ringe:

  • 3.-21. juli (uke 27, 28 og 29) – 489 95 624 (Agnar Tore Vaaje) eller 904 02 764 (Lars M. Midbøe)
  • 24. - 28- juli (uke 30) - 482 15 075 (Anne Merete Loftesnes) eller 904 02 764 (Lars M. Midbøe)
  • 31. juli - 9. august (uke 31og 32)  482 15 075 (Anne Merete Loftesnes) eller 916 99 308 (Anne Helene E. Baarøy)