Skolehelsetjenesten

Hva tilbyr vi?

Skolen har en skolehelsetjeneste med sykepleier Vi arbeider helsefremmende og forebyggende med fokus på å fremme barn og ungdoms fysiske, psykiske og sosiale helse. Sykepleier gir veiledning, helseundersøkelser, vaksinering og oppfølging.

Alle skolebarn i alderen 6-20 år kommer inn under skolehelsetjenesten.

Oppgaver som sykepleier utfører i skolehelsetjenesten:

  • Helseopplysning/undervisning i samarbeid med skole.
  • Individuell hjelp, og henvisning videre ved behov.
  • Samarbeider tett med foreldrene, skolens personell, PPT, barnevern, sykehuset, BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) og HABU (Habilitering for barn og unge).

Skolehelsetjenesten er gratis for kommunens innbyggere i skolealder.

Tannlege

Aust - Agder fylkeskommune har ansvar for tannhelsetjenesten

Faste tilbud fra skolehelsetjenesten

Faste tilbud fra skolehelsetjenesten
Når Tilbud Kommentar
Skolestart Helseundersøkelse ved lege og helsesøster. Innkalling til helsestasjon
2. trinn Vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og poliomyelitt (Tetravac).
3. trinn Måling av høyde og vekt. Oppfølging etter behov. Samtale individuelt eller i gruppe om tema helse og trivsel. Helseopplysningsskjema fra foresatte.
5. trinn Undervisning i psykisk helse.
6. trinn Vaksine mot meslinger, kusma, røde hunder (MMR vaksine).
7. trinn HPV vaksine for jentene. Tre doser.
8. trinn Måling av høyde og vekt. Samtale individuelt eller i gruppe om tema helse og trivsel.
9. trinn Samlivsundervisning.
10. trinn Vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og polio (Boostrix polio). Utskrift av vaksinasjonskort

 

Aktuelle nettsider og hjelpetelefoner

 

Aktuelle nettsider for ungdom
Nettside Kommentarer
ung.no
barneombudet.no
unginfo.no
korspåhalsen.no Røde kors
sexogsamfunn.no
amathea.no Graviditet
ungdomstelefonen.no Skeiv ungdom
sexfordeg.no Sex og politikk
snakkommobbing.no Blå Kors
kirkens-sos.no Kirkens SOS i Norge
sidetmedord.no Mental helse
barsnakk.no Barn av rusmisbrukere
FRI Helsedirektoratet
Fritidstilbud på Vegårshei (PDF, 736 kB)
ungeparorende.no

 

Hjelpetelefoner for barn og unge
Hjelpetelefon Telefonnummer
Alarmtelefon for barn og unge 116 111
Landsdekkende telefoner for incest- og seksuelle misbruk 800 57 000
Rustelefonen (Helsedirektoratet/Oslo kommune) 08588
Unge pårørende 909 04 848