Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort)

Hva tilbyr vi?

Transporttjenesten skal gi funksjonshemmede som er avhengig av dør-til-dør-transport, et tilbud for at de skal ha muligheter til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med andre.

TT- kortet brukes som betalingsmiddel i drosje. Beløpet tildeles etter faste satser, og vurderes opp mot ditt behov. TT-kortet skal kun brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som dekkes av folketrygden, les mer på pasientreiser.no

Hvem kan få tilbudet?

Funksjonshemmede som ikke kan benytte offentlige transporttjenester som buss eller lignende.

Hvordan få tilbudet?

Du må fylle ut:

Send søknadsskjema og legeerklæring til  koordinerende team:

Tjenestekontoret, Vegårshei kommune
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Søknadsfrist

For tildeling 1. halvår er søknadsfristen 15. november og for 2. halvår 15. mai.

Har du fått innvilget TT- kort trenger du ikke søke på nytt for neste halvår. Det er kun tildeling to ganger i året, så søknader som kommer inn etter fristen blir liggende på vent til neste behandling. Søknaden avgjøres av tildelingsutvalget som består av kommunelegen og koordinerende team

Hva skjer videre? 

Har du har fått innvilget TT- kort vil du motta et kort i posten som kan brukes som betaling for utført transport med drosje eller spesialbil. Kortet fylles opp med tildelt beløp 1. januar og 1. juli. Hvis din situasjon endrer seg og du får behov for høyere beløp enn du er tildelt, må du søke på nytt.

Klage

Klage på helse- og omsorgstjenester.

Lover og regler