Redusert bemanning

Det er redusert bemanning avdeling helse og rus i kommunen. Vi er i en rekrutteringsprosess, og skal ansette i to stillinger. Dette innebærer inntil 3 måneders ventetid for nye søkere. Innbyggere som får hjelp i dag følges opp. Oppfølgingen vil være redusert i perioder.

Vi jobber for å få ansatt snarlig.

Rus og avhengighet