Jordmor

Jordmortjenesten er organisert i et interkommunalt samarbeid mellom Vegårshei, Gjerstad og Åmli. Jordmor er tilgjengelig på telefon alle dager og har fast kontordag i alle kommunene.

Sosiale tjenester