Bostøtte

Støtte til strømutgifter i 2024

De midlertidig økte satsene for bostøtte gjelder til og med mars. I tillegg vil de som mottar bostøtte for januar, februar og mars få ekstra utbetalinger som hjelp til å dekke høye strømutgifter.
Les mer om støtte til strømutgifter på husbankens nettside.

Bostøtten blir utbetalt i måneden etter at du søker. 

Les mer om bostøtte

Hvem kan få tilbudet? 

Bostøtte er en statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. 
Her finner du ut om du er i målgruppen.
Her kan du beregne om du kan få støtte.

Hvordan søke?

For å behandle din søknad vil vi trenge informasjon om dine boutgifter. Informasjon om inntekten din hentes inn automatisk. 

Vedlegg til søknaden:

  • Husleiekontrakt, dersom du leier bolig
  • Nedbetalingsplan på boliglånet ditt, dersom du eier bolig
  • Dokumentasjon på eventuelle fellesutgifter, dersom du bor i borettslag, selveid bolig i sameie, aksjeleilighet eller obligatsjonsleilighet
  • Dokumentajson på eiendomskatt pr. år, dersom du bor i selveid bolig (enebolig)

Slik søker du bostøtte

Du kan få hjelp til å fylle ut søknaden hos NAV Vegårshei. 

Henvendelser om bostøtte?

  • Saksbehandler er tilstede og har telefontid på torsdager 
  • Send SMS dersom du ikke får kontakt, slik at vi får ringt deg opp igjen så fort det er mulig
  • Henvendelser utenfor oppsatt tid blir besvart første torsdag etter henvendelse

For mer informasjon se husbankens nettside. 

Søknadsfrist 

Søknadsfristen er 25. hver måned. Du får svar på søknaden innen 20. neste måned. Utbetaling av bostøtten er den 20. hver måned. 

Hva skjer videre? 

Får du bostøtte, overføres søknaden din automatisk til neste måned, hvis det ikke har skjedd endringer. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din automatisk overført til neste måned. 

Husk å melde fra om endringer 

Har inntekten din gått opp eller ned? Eller har noen flyttet inn eller ut av husstanden din? Skal du flytte? Husk at du har plikt til å melde fra hvis, det skjer endringer som kan ha betydning for beregningen av bostøtte. Meld endringer på husbanken.no 

Klage 

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket. 
Slik klager du