Startlån

Hvem kan få startlån?

Startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin. Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd eller bostøtte.

Startlån kan gi deg mulighet til å få en nøktern og rimelig bolig. 

Vi legger vekt på at:

  • du har langvarige problemer med å finansiere egen bolig
  • du har benyttet muligheten til sparing ut ifra din økonomiske situasjon

Startlånet er behovsprøvd.
Her ser du aktuelle målgrupper for startlån.

Hva kan du få startlån til?

Les mer på Husbanken sin hjemmeside

Hvor mye kan jeg låne?

Les mer på Husbanken sin hjemmeside

Slik søker du

Søknadsskjema
Du kan få hjelp til å fylle ut søknaden hos NAV Vegårshei.
Søknader behandles fortløpende. Du vil få skriftlig svar innen 3 uker.

For deg som allerede har startlån

Det er kommunen som innvilget lånet ditt, men det er Østre Agder sparebank som vil ha oppfølgingen med deg som kunde når det gjelder betaling og andre spørsmål rundt lånet.

Henvendelser om startlån?

  • Saksbehandler er tilstede og har telefontid på torsdager 
  • Send SMS dersom du ikke får kontakt, slik at vi får ringt deg opp igjen så fort det er mulig
  • Henvendelser utenfor oppsatt tid blir besvart første torsdag etter henvendelse

Klage

Du kan klage på vedtaket innen tre uker etter at du har mottatt det.

Send klagen til:
Vegårshei kommune, NAV og oppfølging
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei