Offentlige tilskuddsordninger

Det finnes mange tilskuddsordninger til kultur og idrett både blant offentlige og private aktører, så en fullstendig oversikt over feltet er umulig. Nedenfor følger noen forslag til steder å søke penger.

Midler fra kommunen

Hvert år i februar/mars utlyser vi tilskuddsmidler til lag og foreninger.

Søknadsfrist:  31. mars

Midler fra fylket/statsforvalter

Statsforvalter i Agder

Agder Fylkeskommune

Andre ordninger:

Frivillig virksomhet

Norsk kulturråd

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite

Fond for lyd og bilde

Frifond

Riksantikvaren

Ungnett

Trafo

Fritt Ord

Fond for utøvende kunstnere

Norsk Filminstitutt

Kulturrom (tidligere Musikkutstyrsordningen)

Los-fondet  

Sparebankstiftelsen- SR BANK

Sparebanken Sør - bidrag til lokalsamfunnet

Gjensidigestiftelsen