Offentlige tilskuddsordninger

Det finnes mange tilskuddsordninger til kultur og idrett både blant offentlige og private aktører, så en fullstendig oversikt over feltet er umulig. Nedenfor følger noen forslag til steder å søke penger.

Midler fra kommunen

Hvert år i mars/april utlyser vi tilskuddsmidler til lag og foreninger.

Midler fra fylket/fylkesmannen

Statsforvalter i Agder

Agder Fylkeskommune

Andre ordninger:

Frivillig virksomhet

Norsk kulturråd

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite

Fond for lyd og bilde

Frifond

Riksantikvaren

Ungnett

Trafo

Fritt Ord

Fond for utøvende kunstnere

Norsk Filminstitutt

Musikkutstyrsordningen

Los-fondet  

Sparebankstiftelsen- SR BANK

Sparebanken Sør - bidrag til lokalsamfunnet

Gjensidigestiftelsen