Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over aktuelle kunngjøringer og høringer.
Andre nyheter finner du under Aktuelt 

Publisert 09.03.2022
Publisert 28.02.2022

Vet du om trafikkfarlige forhold som du mener at kommunen / fylkeskommunen bør prioritere å gjøre noe med? Det kan for eks. være farlige veistrekninger, uoversiktlige veikryss, manglende gang- og sykkelvei, skilting, fartsbegrensninger mm.?

Publisert 17.02.2022

I Vegårshei kommune er det innført nytt minsteareal for hjort. Minstearealet er endret fra 20 000 daa til 5 000 daa. Dette er i tråd med ønsker fra viltlaget. Vedtaket legger grunnlaget for en økt beskatning av hjort i kommunen.

Publisert 20.12.2021

Vegårshei kommune er blitt oppfordret av Vegårshei viltlag til å endre minstearealet for hjort fra 20 000 daa til 5 000 daa. Høringsinnspill kan sendes til Vegårshei kommune innen 1. februar 2022.

Publisert 10.12.2021

Ekstraordinær båndtvang er opphevet per 3.1.2022.

Forholdene i skogen er nå langt bedre for viltet enn det var før jul, og den ekstraordinære båndtvangen er derfor opphevet i hele kommunen

Publisert 10.12.2021

Vi har nå publisert DocTorg, som er en innsynsløsning som gir deg tilgang til dokumenter tilknyttet din eiendom. Du må logge deg inn med MinID. 

Publisert 06.12.2021

Det er meldt store snømengder de neste 3 døgn. Det kan bli dårlig fremkommelighet på veiene, fare for strømbrudd og bortfall av telekom.

Publisert 01.11.2021

Fredag 22.oktober ble det arrangert en stor fagdag i Vegårshei kommune. Temaet for dagen var hvordan hele bygda kan bidra for å sikre en inkluderende oppvekst for barn og unge.

Publisert 21.10.2021

Vi trenger flere tilkallingsvikarer i enhet oppvekst. Dette gjelder for både barnehage og skole. Det er ønskelig med fleksible fagarbeidere som kan jobbe både i barnehage og skole.

Kontaktinformasjon

Ekspedisjon og sentralbord
Ubetjent
E-post
Telefon 37 17 02 00


Vi har dessverre ikke betjent sentralbord og ekspedisjon lenger. Når du ringer 37 17 02 00 vil du komme til en svarer som opplyser om dette, og at du må finne telefonnummer direkte til tjenesten/den ansatt på nettsiden. "Kontakt oss og vakttelefoner".

Send også henvendelser på post@vegarshei.kommune.no