Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over aktuelle kunngjøringer og høringer.
Andre nyheter finner du under Aktuelt 

Publisert 03.06.2021

Den 1.6.2021 er endring av reguleringsplan vedtatt som foreslått av forslagstilleren
Klikk her for mer info

Publisert 18.03.2021

Vi søker en familie som kan tenke seg å være avlastningshjem for et barn noen timer i uka og et par døgn i måneden. Dette trenger ikke være en sammenhengende helg, det kan også være to enkeltdager.

Publisert 04.03.2021

Nå kan det søkes om kulturmidler og ungdommens kulturmidler for 2021. Søknadsfrist er 31. mars 2021.

Publisert 02.03.2021

Eiendomsskattelistene legges ut for offentlig ettersyn fra 1. mars til 16. april, som også er frist for å klage på eiendomsskatten for 2021. Mer info og forslag til skattelistene for 2021 ligger her: Skattelistene 2021: offentlig ettersyn til 16. april 

Publisert 25.01.2021

I forbindelse med registrering av lokale stedsnavn i Vegårshei kommune har kommunen bedt om at Kartverket oppretter navnesak med utgangspunkt i stedsnavnet Kvernåsen/Kvennåsen.

Publisert 25.11.2020

Det vil i perioden fram til 1. mars 2021 bli foretatt løpende omtaksering av bolig og fritidsboliger/hytter som er vesentlig endret siden forrige taksering. Les mer

Kontaktinformasjon

Ekspedisjon og sentralbord
Ubetjent
E-post
Telefon 37 17 02 00


Vi har dessverre ikke betjent sentralbord og ekspedisjon lenger. Når du ringer 37 17 02 00 vil du komme til en svarer som opplyser om dette, og at du må finne telefonnummer direkte til tjenesten/den ansatt på nettsiden. "Kontakt oss og vakttelefoner".

Send også henvendelser på post@vegarshei.kommune.no