Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over aktuelle kunngjøringer og høringer.
Andre nyheter finner du under Aktuelt 

Publisert 25.01.2021

I forbindelse med registrering av lokale stedsnavn i Vegårshei kommune har kommunen bedt om at Kartverket oppretter navnesak med utgangspunkt i stedsnavnet Kvernåsen/Kvennåsen.

Publisert 25.11.2020

Det vil i perioden fram til 1. mars 2021 bli foretatt løpende omtaksering av bolig og fritidsboliger/hytter som er vesentlig endret siden forrige taksering. Les mer

Publisert 19.11.2020

Kommunedirektøren presenterer kommunens nye enhetsledere for enhetene Samfunn og infrastruktur, Oppvekst og Helse og mestring. Endringene trer i kraft per 1.1.2021. Les kommunedirektørens presentasjon av de nye enhetslederne her (klikk).  (PDF, 664 kB)

Publisert 16.11.2020

Søknadsfrist: 4.desember

Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner

Målgruppen: tilskuddsordningen er for barn og ungdom i lavinntektsfamilier. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids-, og ferieaktivteter.

Publisert 05.11.2020

Den 3.11.2020 har kommunestyret i sak 20/57 vedtatt revidert folkehelseoversikt 2020-2023. Klikk på lenken

Publisert 05.11.2020

Den 3.11.2020 har kommunestyret i sak 20/56 vedtatt kommunal planstrategi 2020-2023
Lenke til vedtatt planstrategi

Publisert 16.10.2020

Fra mandag 19. oktober starter arbeid med masseutskfitning før det skal asfalteres foran kommunehuset. Det kan da bli redusert parkeringsmuligheter og adkomst til kommunehuset.

Publisert 14.10.2020

Vi vaksinerer onsdag 21/10 kl. 09.00 – 15.00, mandag 26/11 kl. 12.00 – 15.00 og ellers ved behov. Pris: 50,- kr.
Vegårshei legekontor/ Helsestasjonen, Helsehuset.

Se hvilke grupper som anbefales vaksinering under punkt om sesonginfluensa.

Kontaktinformasjon

Ekspedisjon og sentralbord
Ubetjent
E-post
Telefon 37 17 02 00


Vi har dessverre ikke betjent sentralbord og ekspedisjon lenger. Når du ringer 37 17 02 00 vil du komme til en svarer som opplyser om dette, og at du må finne telefonnummer direkte til tjenesten/den ansatt på nettsiden. "Kontakt oss og vakttelefoner".

Send også henvendelser på post@vegarshei.kommune.no