Reguleringsplan Tjennheia: HØRING (frist 27.2.20)

Forslag til reguleringsplan for Tjennheia er lagt ut på høring klikk på linken for mer informasjon