Reguleringsplan Tjennheia: vedtatt 19. mai 2020

Endelig planforslag til reguleringsplan for Tjennheia er vedtatt i kommunestyremøtet den 19. mai 2020: klikk på linken for mer informasjon