Reguleringsplan Tjennheia: vedtatt 19. mai 2020

Endelig planforslag til reguleringsplan for Tjennheia er vedtatt i kommunestyremøtet den 19. mai 2020: klikk på linken for mer informasjon

Kontaktinformasjon

Chantal van der Linden
Rådgiver plan
E-post
Telefon 37 17 02 35
Mobil 945 05 716