Skattelistene 2021: offentlig ettersyn til 16. april

Eiendomsskattelistene legges ut for offentlig ettersyn fra 1. mars til 16. april, som også er frist for å klage på eiendomsskatten for 2021. Mer info og forslag til skattelistene for 2021 ligger her: Skattelistene 2021: offentlig ettersyn til 16. april