Vegårsheihallen

Det er tid for å søke om treningstider i hallen for 2023/24.

Send søknad til post@vegarshei.kommune.no innen 1. juni.

Vegårsheihallen er en flerbrukshall, som rommer idrettshall, sosiale rom, kjøkken, ungdomslokaler og møterom. Det tildeles treningstider, etter søknad fra de gruppene som ønsker faste treningstider, sesongvis (følger skoleåret). Det er også mulig å leie hallen til andre formål, så som selskaper, møter m.m.

Treningstider i hallen (XLSX, 25 kB) (skoleår 2023-2024)

Treningstid for voksne - dagtid (i regi av Frisklivssentralen)

Treningstid for gravide 
 

Forespørsler om leie eller annet omkring bruk av Vegårsheihallen kan rettes til post@vegarshei.kommune.no eller på tlf. 37 16 86 00.
 

Besøksadresse

Molandsveien 40, 4985 Vegårshei.

Postadresse

Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Søknadsskjema og reglement

Ordensreglement  (PDF, 11 kB)

Utleiereglement og betalingssatser (PDF, 325 kB)