Vegårsheihallen

Det er tid for å søke om treningstider i hallen for 2022/23.

Send søknad til post@vegarshei.kommune.no innen 1. juni.

Vegårsheihallen er en flerbrukshall, som rommer idrettshall, sosiale rom, kjøkken, ungdomslokaler og møterrom. Det tildeles treningstider, etter søknad fra de gruppene som ønsker faste treningstider, sesongvis (følger skoleåret). Det er også mulig å leie hallen til andre formål, så som selskaper, møter m.m.

Treningstider i hallen (PDF, 187 kB) (skoleår 2022-2023)

Treningstid for voksne - dagtid (i regi av Frisklivssentralen)

Treningstid for gravide 
 

Forespørsler om leie eller annet omkring bruk av Vegårsheihallen kan rettes til post@vegarshei.kommune.no eller på tlf. 37 16 86 00.
 

Besøksadresse

Molandsveien 40, 4985 Vegårshei.

Postadresse

Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Søknadsskjema og reglement

Kontaktinformasjon

Berit Nyland Kristiansen
Konsulent
E-post
Telefon 37 16 86 00