Hvilke smittevernregler gjelder for bruk av Vegårsheihallen, arrangementer og kulturtilbud?

Hold deg oppdatert om hva som gjelder for arrangementer og kulturtilbud.

 

Vegårsheihallen

Vegårsheihallen er en flerbrukshall, som rommer idrettshall, sosiale rom, kjøkken, ungdomslokaler og møterrom. Det tildeles treningstider, etter søknad fra de gruppene som ønsker faste treningstider, sesongvis (følger skoleåret). Det er også mulig å leie hallen til andre formål, så som selskaper, møter m.m.

Treningstider i hallen (PDF, 624 kB) (skoleår 2020-2021)
 

Forespørsler om leie eller annet omkring bruk av Vegårsheihallen kan rettes til post@vegarshei.kommune.no eller på tlf. 37 16 86 00.
 

Besøksadresse

Molandsveien 40, 4985 Vegårshei.

Postadresse

Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Søknadsskjema og reglement

Kontaktinformasjon

Berit Nyland Kristiansen
Konsulent
E-post
Telefon 37 16 86 00