bilde.jpg

Forslag til 'kommunal planstrategi for Vegårshei kommune 2015-2018' har blitt lagt ut på høring fra 10. april til 10. mai. Pga. innspill ble det gjennomført noen endringer og ligger endelig forslag til innsyn fram til kommunestyrets behandling den 8. september 2015.

markblomster

I Vegårshei kommune, enhet skole, sfo og voksenopplæring, utlyses et vikariat som barne- og ungdomsarbeider i 53 % stilling f.o.m. 01.08.15 t.o.m. 31.12.15.

kommunereform

 Den 16. juni 2015 diskuterte kommunestyret rapport om kommuneutredningen. Det er foreløpig utredet fire alternative fremtidige kommunedannelser Vegårshei kan inngå.

Kontakt oss

Tlf: 37 17 02 00
Åpningstid: Kl. 9-15
Besøksadresse
Kommunehuset
Molandsveien 11 Vegårshei
Postadresse
Molandsveien 11
4985 Vegårshei
padlock padlock