IMG_2617.JPG

150.000 elever har danset kl. 12.00 i dag! Ca 850 skoler. Vegårshei har initiativrike lærere som sørger for at vi “er med der det skjer”. Dansen var ifbm. vår markering av FN-dagen.

Vegårshei kommunehus

En av våre dyktige enhetsledere skal tiltre i ny stilling. Det blir derfor ledig 100 % fast stilling som enhetsleder for nav, barnevern og oppfølgingstjenesten.

Kommunevåpen

På grunn av feil i postgangen har ikke faktura på de kommunale avgiftene kommet fram til mottakerene. De blir sendt ut på nytt i dag og frist for betaling er utstatt til 15.11.14.  

Kontakt oss

Tlf: 37 17 02 00
Åpningstid: Kl. 9-15
Besøksadresse
Kommunehuset
Vegårshei
Postadresse
4985 Vegårshei
padlock padlock