22.
mars
Myra Midtre

Aust-Agder fylkeskommune deler hvert år ut en bygningsvernpris. Formålet med bygningsvernprisen er å stimulere til vern om de kulturhistoriske og arkitektoniske verdier i Aust-Agder. Prisen skal tildeles for særlig fortjenestefull innsats innen f.eks. pleie/vedlikehold, rehabilitering, ombygging, tilpasning av nybygg mm.

Kittilsmyrveien

Planutvalget har den 21.03.2017 vedtatt mindre endring av Reguleringsplan for Vegårshei sentrum slik det fremgår av revidert plankart, datert 08.03.2017. Endringen er i forbindelse med opprusting av Kittilsmyrveien (hovedadkomstvei til boligfelt Djuptjennhaugen).

masseuttak Rambergstea foto

Den 21.03.2017 har planutvalget vedtatt utvidelse av masseuttaksområdet ved Rambergstea gjennom en mindre endring i reguleringsplan for Ubergsmoen.

Fant du det du lette etter?

Kontakt oss

Tlf: 37 17 02 00
Åpningstid: Kl. 9-15
Besøksadresse
Kommunehuset
Molandsveien 11 Vegårshei
Postadresse
Molandsveien 11
4985 Vegårshei
Login for redigering Login for redigering