Kommunevåpen

På grunn av feil i postgangen har ikke faktura på de kommunale avgiftene kommet fram til mottakerene i riktig tid. Frist for betaling er utstatt til 15.11.14.  

30.
oktober
Kommunevåpen

 Rikke Ørum har startet i jobben som kommunejordmor.

bo- og omsorgssenter Vegårshei

Vegårshei kommunestyre har vedtatt bygging av ny demensavdeling, ombygging av dagens sykeavdeling og noe oppussing av andre avdelinger på sykehjemmet. Videre er det vedtatt bygging av nytt helsesenter på Solbergtomta, ved siden av dagens Solbergbygg. Byggestart planlagt våren 2015, ferdigstillelsen vår/sommer 2016.

Kontakt oss

Tlf: 37 17 02 00
Åpningstid: Kl. 9-15
Besøksadresse
Kommunehuset
Vegårshei
Postadresse
4985 Vegårshei
padlock padlock