raudsandlia

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om mindre endring av privat reguleringsplan for Raudsandlia (Vegårshei). Reguleringsplan Raudsandlia og tilhørende avløpsplan er fra 1999. Vegårshei kommune foreslår sammen med grunneieren i området (gnr/bnr 13/1) å åpne opp for andre, bedre, felles og mer framtidsrettede vann- og avløpsløsninger i feltet. Dette utløser mindre endringer i kart og bestemmelser.   

Ekteskap.jpg

Fra 1. januar 2018 overføres vigselsmyndigheten fra tingretten til kommunen. Om dere vil gifte dere borgerlig i løpet av 2017, kan dette fremdeles gjøres i Aust - Agder tingrett i Arendal. Mere informasjon om hvordan dere går fram ser dere i saken under.

isskulpturer 1

Vi har 2 ledige stillinger som pedagogisk psykologisk rådgiver ved PP-tjenesten for Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad kommune. 

Fant du det du lette etter?

Kontakt oss

Tlf: 37 17 02 00
Åpningstid: Kl. 8-15 Ekspedisjon: Kl. 9-15 (mand, tirsd, fred)
Besøksadresse
Kommunehuset
Molandsveien 11 Vegårshei
Postadresse
Molandsveien 11
4985 Vegårshei
Login for redigering Login for redigering