bokstabel ute.jpg

Biblioteket har noe redusert åpningstid denne uka.

12.
september
Kommunevåpen

Rikke Ørum er ansatt som ny kommunejordmor i Vegårshei, Gjerstad og etterhvert Åmli. Oppstartsdato er ikke fastsatt, men fra uke 38 til Rikke er på plass vil Tina Ommundsen være vikar på onsdager fra kl. 09 - 11.

Grasåslia

Det varsles om oppstart av planarbeid med reguleringsplan for Ubergsmoen. Samtidig ligger planprogrammet ut på høring fram til 27. oktober 2014. Kom med ditt innspill !

Kontakt oss

Tlf: 37 17 02 00
Åpningstid: Kl. 9-15
Besøksadresse
Kommunehuset
Vegårshei
Postadresse
4985 Vegårshei
padlock