Vegårshei skole

Det er fra 01.08.15 ledige flere lærerstillinger i Vegårshei kommune for godkjente lærere, fortrinnsvis allmennlærere.

 

Malte barnehender

Alle som vil søke om ny eller endre gjeldende avtale om barnehage/SFO plass for 2015 - 2016, må søke før 1. mars 2015.  

Myra Sentrum

Det varsles om oppstart av endring av reguleringsplan for Vegårshei sentrum. Det gjelder fire endringer innenfor planområdet. Eventuelle merknader om endringen kan sendes til kommunen før 16. mars.

Kontakt oss

Tlf: 37 17 02 00
Åpningstid: Kl. 9-15
Besøksadresse
Kommunehuset
Molandsveien 11 Vegårshei
Postadresse
Molandsveien 11
4985 Vegårshei
padlock padlock