Djuptjennhaugen

Denne saken ble behandlet av planutvalget i plansak PS-09/18 den 13.03.2018 og følgende vedtak ble fattet: Etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-14 vedtas mindre endring av Reguleringsplan for Vegårshei sentrum slik det fremgår av reviderte planbestemmelser (datert 29.02.2018).

Elg Sønderland

Resultatet av tannsnittsanalysene er nå klart og alderen på de felte elgene (høst 2017) finner du her..... 

09.
mars
Myra Midtre

Aust-Agder fylkeskommune deler hvert år ut en bygningsvernpris. Formålet med bygningsvernprisen er å stimulere til vern om de kulturhistoriske og arkitektoniske verdier i Aust-Agder. Prisen skal tildeles for særlig fortjenestefull innsats innen f.eks. pleie/vedlikehold, rehabilitering, ombygging, tilpasning av nybygg mm.

Fant du det du lette etter?

Kontakt oss

Tlf: 37 17 02 00
Åpningstid: Kl. 8-15 Ekspedisjon: Kl. 9-15 (mand, tirsd, fred)
Besøksadresse
Kommunehuset
Molandsveien 11 Vegårshei
Postadresse
Molandsveien 11
4985 Vegårshei
Login for redigering Login for redigering