Kulturmidler og kulturpris

Nå kan lag og foreninger søke om kulturmidler og ungdommens kulturmidler

Se mer informasjon og søknadsskjema

Søknadsfrist 31. mars

Kulturpris 2022

I år skal det deles ut kulturpris og vi vil gjerne ha innspill fra dere.
Send til post@vegarshei.kommune.no.

Frist for innspill: 22. april.

Kulturprisen deles ut annet hvert år, men på grunn av korona er ikke prisen for 2020 overrekt enda. Planen er at prisen for 2020 overrekkes i løpet av våren, mens prisen for 2022 blir overrekt til høsten.

Se liste over tidligere mottakere