Reglementer og retningslinjer for folkevalgte

Her finner du en oversikt over gjeldende reglementer og retningslinjer for folkevalgte i perioden 2019 - 2023.

Medlemmer av formannskap og kommunestyre skal sende krav om tapt arbeidsfortjeneste, krav om møtegodtgjørelse og kjøregodtgjørelse i HR - portalen. 

Brukerveiledning for innlogging i HR portalen (PDF, 518 kB)

Brukerveiledning for å registrerer tapt arbeidsfortjeneste og møtegodtgjørelse i HR portalen  (PDF, 2 MB)

 

Reglementer og skjema angående tapt arbeidsfortjeneste, reisregninger og møtegodtgjørelse

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
E-post
Telefon 37 17 02 40
Mobil 91 69 93 08