Reglementer og retningslinjer for folkevalgte

Her finner du en oversikt over gjeldende reglementer og retningslinjer for folkevalgte i perioden 2019 - 2023.

Retningslinjer og skjema for folkevlagte

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
E-post
Telefon 37 17 02 16
Mobil 916 99 308