Reglementer og retningslinjer for folkevalgte

Her finner du en oversikt over diverse reglementer og retningslinjer for folkevalgte i perioden 2015 - 2019.

Retningslinjer og skjema for folkevlagte

Reglementer og skjema angående tapt arbeidsfortjeneste, reisregninger og møtegodtgjørelse

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
E-post
Telefon 37 17 02 16
Mobil 916 99 308