Reglementer og retningslinjer for folkevalgte

Her finner du en oversikt over gjeldende reglementer og retningslinjer for folkevalgte i perioden 2023 - 2027.

Medlemmer av formannskap og kommunestyre skal sende krav om tapt arbeidsfortjeneste, krav om møtegodtgjørelse og kjøregodtgjørelse/kjørebok i HR - portalen.  Husk at du alltid skal legge ved erklæring fra arbeidsgiver når det sendes krav om tapt arbeidsfortjeneste.

Brukerveiledning for innlogging i HR portalen (PDF, 249 kB)

Brukerveiledning for å registrerer tapt arbeidsfortjeneste og møtegodtgjørelse i HR portalen  (PDF, 782 kB)