Oppfølgingsordningen 2022-2025

Utviklingsarbeid/kompetanseheving

Utdanningsdirektoratet har laget en ordning som skal bidra til at kommuner med svake resultater på sentrale områder av opplæringen over tid får hjelp til å skape bedre læringsmiljø og læringsresultater for elevene i kommunen. I oppfølgingsordningen får kommunen tilbud om støtte og veiledning over en periode på 3 år. Vi er en del av uttrekket for OO2022, og er dermed under veiledning i perioden 2022-2025. Vi har valgt å benytte denne ordningen på tvers av hele oppvekst.

Oppfølgingsordningen OO2022, er et stort utviklingsarbeid over en periode på tre år (2022-2025). Satsingen for prosjektet er kunnskapsbasert språkarbeid 0 -16 år.

 Oppfølgingsordningen OO2022 gir oss mange muligheter. Vi har gjennomført flere dagssamlinger, det skjer mye utviklingsarbeid ute på seksjonene og vi har stadig gjort små skritt i retning av å arbeide mer kunnskapsbasert med vårt språkarbeid. Det neste året har vi prioritert å fortsette med to dagssamlinger, vi skal sende både ledere og lærere på videreutdanning og vi skal jobbe videre med å utarbeide felles språkplan i oppvekst (hovedmålet ved denne satsingen).