Nedklassifisering av veier: behandling i juni 2020

I lys av formannskapets forslag om nedklassifisering av diverse kommunale veier til privat vei, avholdes folkemøte mandag 15. juni kl. 18.00 i Vegårsheihallen.  Les mer

Tidligere har saken blitt lagt ut på høring (høringsfrist var 1. mai 2020). Her nede ligger innkomne innspill og en del informasjon og spørsmål/svar angående saken.

Ved andre spørsmål kan det tas kontakt med enhetsleder for teknisk drift og forvaltning, Tore Smeland på telefon 37170223 / 91336314.

 

Saken er behandlet i formannskapet den 2. juni og sluttbehandles i kommunestyret den 16. juni.

 

Nedklassifisering av private veier (spørsmål og svar)

Hvilke kommunale veier planlegges nedklassifisert til private veier?

Dette gjelder ca. 35 km kommunale stikkveier / blindveier, og ikke gjennomgangsveier. Følgende kommunale veier planlegges nedklassifisert til private veier fra og med 01.01.2021:

 • Kongeveien (fra fv 414 og gangveien ned til kirken) (når fortau langs fv 414 er ferdig)
 • Stokksundveien
 • Kleivaneveien
 • Arnheimsveien
 • Værlandsveien
 • Slettåsveien
 • Vierliveien
 • Harekjærveien
 • Raudsandmoveien (fra Langøya skole og inn)
 • Løvnesveien
 • Sinesveien (ca. 100 m ned til vannet ved Kil)
 • Gisletveitveien
 • Åsveien
 • Lauveveien
 • Solbergveien
 • Kvisliveien
Formannskapets behandling av saken den 24. mars 2020 og videre behandling etter høringen

Formannskapet vedtok i møte den 24.03.2020 å legge forslag om nedklassifisering av diverse kommunale veier til privat vei med privat drifts- og vedlikeholdsansvar fra og med 01.01.2021 ut på høring. Høringsfrist er 1. mai 2020.

Forslaget og vedtaket omtales i følgende dokumenter:
 

Saksframlegg til formannskapet 10.3.20 og 24.3.20 (PDF, 545 kB)

Vedtak og saksprotokoll i formannskapet 24.3.20 (PDF, 304 kB)

Etter høringsperioden behandles saken videre i formannskap og kommunestyre i juni 2020.

Formannskapets behandling av "Nedklassifisering av kommunale veier" og "Reglement for tilskudd til vedlikehold av private veier" 02.06.20 og 04.06.20

Du finner saksframstilling og vedtak fra behandlingene i utvalgsmodulen.  Finn den aktuelle saken i lista

Trykk på "Dokument" for å åpne vedlegg til saksframstilling og på "Behandling" for å finne protokollene.

Klikk for stort bildesaksframstilling og protokoll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høringsinnspill
 

Lauvegrenda (PDF, 194 kB)

Karin og Rune Nese_Stokksundveien (PDF, 354 kB)

Brit og Inge Fredriksen_Stokksundveien (PDF, 211 kB)

Einar og Nataliya Myra_Harekjær (PDF, 278 kB)

Karl Hagerup Nilsen_Eksjø (PDF, 204 kB)

Familie Simonstad (PDF, 16 kB)

Lars Simonstad (PDF, 389 kB)

Grunde Hommelsgaard (PDF, 210 kB)

Hytteeiere som benytter Stokksundveien (PDF, 388 kB)

John Flaten - beboere Harekjær (PDF, 8 kB)

Olaf og Lynette Hoonhout - beboere Harekjær (PDF, 378 kB)

Gro Langan og Grunde Bjorvatten for alle beboerne langs Arnheimsveien (PDF, 50 kB)

Philipp og Nina Knodt - Stokksundøya (PDF, 55 kB)

Eystein Loftesnes for Rausandlia hyttefelt (PDF, 57 kB)

Eilef Vierli (PDF, 216 kB)

5 beboere langs Stokksundveien (PDF, 190 kB)

Vidar Tors og Anne-Turid Johnsen - hytteeiere Eksjø (PDF, 468 kB)

Torstein Moland for beboerne i seks husstander langs Slettåsveien (PDF, 16 kB)

Paul David Larsen: Eier fritidsbolig Kallsvannsveien (PDF, 381 kB)

Øystein Vierli (PDF, 180 kB)

Gerd Nerdalen (PDF, 211 kB)

Halvard Mjåvatn (PDF, 7 kB)

Knut Aas for 6 (= alle) husstander langs As- og Hommelskårveien (PDF, 158 kB)

Lars Espeland (PDF, 387 kB) og tilleggsinformasjon (PDF, 3 MB)

Per Tore Solheim for 8 husstander langs veien mellom Langøya og Raudsandmoen (PDF, 311 kB)

Vegårshei skogeierlag (PDF, 146 kB)

Orrenes hytteforening (PDF, 45 kB)

Hytteeier Eksjø - Terje Simonstad (PDF, 224 kB)

Tjøstolv Værland (PDF, 121 kB)

Johan Lind for 10 husstander i Kleivaneveien og Våjeveien (PDF, 216 kB)

Kai Roger Songedal for Tangen Grendelag (PDF, 287 kB)

Jan Arle Jensen_innbygger Gistleveit (PDF, 175 kB)

Fam. Grimstad/Hammer_innbyggere Harekjær (PDF, 120 kB)

Inger Gåskjenn og Warren Robb: grunneiere Lauve (PDF, 249 kB)

Saken behandles politisk først i formannskapet den 2. juni og så i kommunestyret den 16. juni.

 

Kontaktinformasjon

Tore Smeland
Enhetsleder Teknisk drift og forvaltning
E-post
Telefon 37 17 02 23
Mobil 913 36 314